Del på Facebook
Stevne 2. stevne i NC og NM herrer - 1987 - Hobøl Sted Hagenbanen Dato lørdag 4. juli 1987
Kastemetode Standardmetode \ Cup Klassifisering NM Singel
Kontaktperson Juryleder Hallstein Fonn

Antall deltakere: 96

A-CUP
Pl NAVN KLUBB NC
1 Torgeir Årdal Skjold HK
2 Jim Rune Skrede Mino HK
3 Magnus N Fonn Skjold HK
4 Anfinn A Årdal Skjold HK
5 Asle Olaisen Hobøl HK
5 Tollef Årdal Skjold HK
5 Øyvind Gjerde Skura
5 Signar Fauske Bygstad
9 Brynjulf Fonn Spiralen HC
9 Bjørn Årdal Skjold HK
9 Ragnar Felde Hobøl HK
9 Arne Drageset Utvik
9 Jon Eivind Skrede Mino HK
9 Knut Fonn Utvik
9 Kjell A. Heggdal Velledalen HK
9 Odd Sørensen Oslo
17 Kjell C Brunstad Velledalen HK
17 Søren Ø. Moe Okken HK
17 Inge Byrkjeland Solund HK
17 Vidar Haukereid Norane
17 May Britt Berg Hobøl HK
17 Harald Fonn Bergen
17 Trygve Årdal Skjold HK
17 Tohnny Borge Hobøl HK
17 Haftor Tryggestad Skura
17 Johannes Nedrebø Skjold HK
17 Johnny Gjerde Valldal IL
17 Ernst Nesdal Karjolen HK
17 Per Inge Seime Breim
17 Hans Førde Breim
17 Rune Sæbø Karjolen HK
17 Oskar Fonn Skjold HK
33 Geir Førde Breim
33 Per Jelle Skura
33 Pål Almvik Hobøl HK
33 Magne Gloppestad Fjellhug/Vereide IL
33 Stein Langlo Skura
33 Stanley Olsen Bergen
33 Jostein Berg Skjold HK
33 Johnny T. Årdal Skjold HK
33 Helge Nedrebø Skjold HK
33 Ken Solend Hobøl HK
33 Magnar Bjørdal Skura
33 Oddvin Årdal Skjold HK
33 Atle Heggdal Velledalen HK
33 Stian Kristiansen Oslo
33 Steinar Vie Førde HK
33 Bjarte Årdal Skjold HK
B-CUP
Pl NAVN KLUBB NC
1 Johan Gjerde Valldal IL
2 Rune Felde Hobøl HK
3 Arne Hansen Vallset HK
4 Arne Felde Breim
5 Einar Kåre Johnsen Oslo
5 Leif Foss Vallset HK
5 Bjørn Sandberg Hobøl HK
5 Svein Olsen Hobøl HK
9 Øystein Gamlem Hobøl HK
9 Harald Bruland Utvik
9 Hallstein Fonn Oslo
9 Jon Inge Årdal Ikornes
9 Kjell Aske Fjellhug/Vereide IL
9 Anders Straumsheim Velledalen HK
9 Olav Kåre Brugrand Okken HK
9 Magnus K. Fonn Skjold HK
17 Roy Solend Hobøl HK
17 Alfred Heggdal Utvik
17 Børt Erik Vikheim Hobøl HK
17 Gudvin Verlo Førde HK
17 Alv Sunde Utvik
17 Aage Solberg Vallset HK
17 Erling Johnsrud Vallset HK
17 Otto Kristiansen Hobøl HK
17 Leif Evensen Vallset HK
17 Ole Greaker Hobøl HK
17 Terje Fonn Vanse
17 Karl Hole Velledalen HK
17 Arild Haukereid Norane
17 Rolf Egil Hugdal Melhus
17 Eivind Nielsen Hobøl HK
17 Knut Hjertén Hobøl HK
33 Helge Ludvigsen Spiralen HC
33 Knut Fammestad Breim
33 Odd Helge Brugrand Okken HK
33 Ivar Nielsen Hobøl HK
33 Egil Persen Oslo
33 Odd Just Michaelsen Hobøl HK
33 Kjell Sigdestad Oslo
33 Svein Gjerde Askim
33 Terje Krogh Hobøl HK
33 Leif Løkka Spiralen HC
33 Jan Imerslund Hobøl HK
33 Hans Kr. Smedsrud Ås
33 Hans Andre Vikheim Hobøl HK
33 Gunnar Paulshus Hobøl HK
33 Harry Olaisen Oslo
33 Ragnar Fredriksen Hobøl HK