Norgescupen 2023

NC Singel 2023 - Klasse 1

Dei 10 beste stevna, herav maks 4 NC-stevner og 2 SNC-stevner.

Klasse 1Klasse 2

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Navn Klubb Poeng
1 Arnfinn Austegard Nordhordland HK
2904
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 1 400
18.06.2023 NC NC3 1 400
05.08.2023 NC NC4 2 380
02.09.2023 NC NC6 2 380
28.06.2023 SNC SNC-3 1 300
01.08.2023 SNC SNC-4 1 300
13.05.2023 DNC Stord Cup 2 190
02.07.2023 DNC Jølster Open 2 190
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 3 182
01.07.2023 DNC Jølster Cup 3 182
2 Norleif Sunde Hjørundfjord HK
2848
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 1 400
02.09.2023 NC NC6 1 400
03.09.2023 NC NC7 1 400
18.06.2023 NC NC3 4 350
28.06.2023 SNC SNC-3 2 285
22.05.2023 SNC SNC-2 3 273
01.07.2023 DNC Jølster Cup 1 200
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 2 190
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 4 175
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 4 175
3 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK
2804
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 1 400
03.09.2023 NC NC7 2 380
06.08.2023 NC NC5 3 364
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 5 336
22.05.2023 SNC SNC-2 1 300
28.06.2023 SNC SNC-3 5 252
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 1 200
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 1 200
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 2 190
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 3 182
4 Oddmund Dingen Nordhordland HK
2735
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 1 400
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 2 380
17.06.2023 NC NC2 3 364
18.06.2023 NC NC3 3 364
28.06.2023 SNC SNC-3 3 273
01.08.2023 SNC SNC-4 3 273
19.08.2023 DNC Øygarden open 3 182
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 4 175
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 6 162
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 6 162
5 Per Dalheim Hobøl HK
2575
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 3 364
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 4 350
02.09.2023 NC NC6 6 324
06.08.2023 NC NC5 7 312
28.06.2023 SNC SNC-3 4 263
29.04.2023 DNC Østlandscup 1 200
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 1 200
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 2 190
29.07.2023 DNC Hagen Cup 2 190
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 3 182
6 Reidar Nepstad Nordhordland HK
2541
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 4 350
18.06.2023 NC NC3 6 324
05.08.2023 NC NC4 9 288
22.05.2023 SNC SNC-2 2 285
03.09.2023 NC NC7 11 266
25.04.2023 SNC SNC-1 4 263
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 1 200
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 1 200
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 2 190
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 4 175
7 Trygve Bolset Skjold HK
2481
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 2 380
18.06.2023 NC NC3 2 380
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 3 364
03.09.2023 NC NC7 9 288
13.05.2023 DNC Stord Cup 1 200
20.05.2023 DNC Mino Cup 2 190
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 4 175
01.07.2023 DNC Jølster Cup 5 168
02.07.2023 DNC Jølster Open 5 168
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 5 168
8 Frode Rønningen Hobøl HK
2381
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 4 350
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 7 312
17.06.2023 NC NC2 7 312
18.06.2023 NC NC3 8 300
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 1 200
29.04.2023 DNC Østlandscup 2 190
22.05.2023 SNC SNC-2 13 185
29.07.2023 DNC Hagen Cup 3 182
19.08.2023 DNC Viken Cup 3 182
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 5 168
9 Synnøve Fagerstrand Mino HK
2252
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 2 380
05.08.2023 NC NC4 5 336
17.06.2023 NC NC2 6 324
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 13 246
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 2 190
19.08.2023 DNC Øygarden open 4 175
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 5 168
20.05.2023 DNC Mino Cup 8 150
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 8 150
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 11 133
10 Harald Standal Hjørundfjord HK
2241
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 7 312
06.08.2023 NC NC5 8 300
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 10 276
05.08.2023 NC NC4 14 236
25.04.2023 SNC SNC-1 9 216
22.05.2023 SNC SNC-2 10 207
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 3 182
13.05.2023 DNC Stord Cup 4 175
02.07.2023 DNC Jølster Open 4 175
01.07.2023 DNC Jølster Cup 6 162
11 Stein Ove Stoddern Mino HK
2223
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 7 312
17.06.2023 NC NC2 8 300
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 14 236
03.09.2023 NC NC7 16 216
25.04.2023 SNC SNC-1 10 207
20.05.2023 DNC Mino Cup 1 200
02.07.2023 DNC Jølster Open 1 200
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 1 200
01.07.2023 DNC Jølster Cup 2 190
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 6 162
12 Tohnny Borge Hobøl HK
2186
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 3 364
05.08.2023 NC NC4 13 246
22.05.2023 SNC SNC-2 6 243
01.08.2023 SNC SNC-4 8 225
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 1 200
29.07.2023 DNC Hagen Cup 1 200
19.08.2023 DNC Viken Cup 1 200
03.09.2023 NC NC7 20 182
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 5 168
06.08.2023 NC NC5 23 158
13 Tom Årdal Skjold HK
2141
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 7 312
02.09.2023 NC NC6 10 276
03.09.2023 NC NC7 10 276
17.06.2023 NC NC2 12 256
28.06.2023 SNC SNC-3 6 243
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 2 190
01.07.2023 DNC Jølster Cup 4 175
02.07.2023 DNC Jølster Open 6 162
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 10 138
01.08.2023 SNC SNC-4 24 113
14 Geir Olav Sebjørnsen Øygarden IL
2131
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 11 266
06.08.2023 NC NC5 11 266
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 12 256
17.06.2023 NC NC2 14 236
01.08.2023 SNC SNC-4 10 207
19.08.2023 DNC Øygarden open 1 200
28.06.2023 SNC SNC-3 11 200
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 3 182
13.05.2023 DNC Stord Cup 6 162
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 7 156
15 Harald Fagerstrand Mino HK
2029
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 6 324
17.06.2023 NC NC2 9 288
18.06.2023 NC NC3 9 288
01.08.2023 SNC SNC-4 2 285
25.04.2023 SNC SNC-1 7 234
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 2 190
20.05.2023 DNC Mino Cup 4 175
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 8 150
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 19 95
16 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK
1974
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 3 364
02.09.2023 NC NC6 4 350
25.04.2023 SNC SNC-1 1 300
17.06.2023 NC NC2 11 266
28.06.2023 SNC SNC-3 7 234
20.05.2023 DNC Mino Cup 3 182
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 7 156
18.06.2023 NC NC3 28 122
17 Ragnar Fredriksen Hobøl HK
1970
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 6 324
02.09.2023 NC NC6 11 266
05.08.2023 NC NC4 17 206
03.09.2023 NC NC7 18 198
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 2 190
29.07.2023 DNC Hagen Cup 4 175
19.08.2023 DNC Viken Cup 5 168
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 7 156
10.06.2023 DNC Hobøl open 9 144
01.08.2023 SNC SNC-4 19 143
18 Dag Otto Koppang Stord HK
1957
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 9 288
22.05.2023 SNC SNC-2 5 252
02.09.2023 NC NC6 13 246
03.09.2023 NC NC7 13 246
01.08.2023 SNC SNC-4 6 243
19.08.2023 DNC Øygarden open 2 190
13.05.2023 DNC Stord Cup 3 182
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 3 182
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 12 128
19 Jannicke Hagen Øygarden IL
1873
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 11 266
17.06.2023 NC NC2 13 246
01.08.2023 SNC SNC-4 9 216
18.06.2023 NC NC3 18 198
06.08.2023 NC NC5 19 190
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 4 175
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 8 150
19.08.2023 DNC Øygarden open 8 150
13.05.2023 DNC Stord Cup 9 144
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 10 138
20 Magne Riise Hobøl HK
1838
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 12 256
17.06.2023 NC NC2 16 216
22.05.2023 SNC SNC-2 9 216
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 18 198
06.08.2023 NC NC5 20 182
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 4 175
29.04.2023 DNC Østlandscup 4 175
29.07.2023 DNC Hagen Cup 9 144
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 10 138
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 10 138
21 Signar Fauske Skjold HK
1833
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 4 350
02.09.2023 NC NC6 9 288
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 15 226
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 3 182
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 4 175
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 5 168
02.07.2023 DNC Jølster Open 7 156
01.07.2023 DNC Jølster Cup 8 150
20.05.2023 DNC Mino Cup 10 138
22 Sondre Torgersen Nordhordland HK
1764
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 13 246
02.09.2023 NC NC6 17 206
03.09.2023 NC NC7 19 190
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 2 190
20.05.2023 DNC Mino Cup 6 162
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 6 162
17.06.2023 NC NC2 23 158
01.07.2023 DNC Jølster Cup 7 156
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 7 156
19.08.2023 DNC Øygarden open 10 138
23 Leif Nilsen Hobøl HK
1758
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 9 288
05.08.2023 NC NC4 15 226
10.06.2023 DNC Hobøl open 2 190
19.08.2023 DNC Viken Cup 4 175
29.07.2023 DNC Hagen Cup 5 168
29.04.2023 DNC Østlandscup 6 162
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 6 162
28.06.2023 SNC SNC-3 16 162
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 10 138
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 21 87
24 Ragnar Arntzen Hobøl HK
1730
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 8 300
06.08.2023 NC NC5 13 246
22.05.2023 SNC SNC-2 15 170
29.04.2023 DNC Østlandscup 5 168
10.06.2023 DNC Hobøl open 7 156
19.08.2023 DNC Viken Cup 7 156
01.08.2023 SNC SNC-4 17 155
29.07.2023 DNC Hagen Cup 11 133
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 13 123
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 13 123
25 Sverre Dale Nordhordland HK
1689
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 8 300
02.09.2023 NC NC6 8 300
01.08.2023 SNC SNC-4 4 263
28.06.2023 SNC SNC-3 9 216
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 3 182
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 6 162
19.08.2023 DNC Øygarden open 11 133
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 11 133
26 Kjetil Tangen Hobøl HK
1689
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 15 226
05.08.2023 NC NC4 18 198
17.06.2023 NC NC2 18 198
10.06.2023 DNC Hobøl open 3 182
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 7 156
22.05.2023 SNC SNC-2 17 155
29.04.2023 DNC Østlandscup 8 150
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 9 144
06.08.2023 NC NC5 25 142
29.07.2023 DNC Hagen Cup 10 138
27 Kåre Måge Øygarden IL
1672
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 12 256
03.09.2023 NC NC7 14 236
17.06.2023 NC NC2 19 190
18.06.2023 NC NC3 23 158
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 7 156
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 8 150
13.05.2023 DNC Stord Cup 10 138
25.04.2023 SNC SNC-1 20 137
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 11 133
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 14 118
28 Else Rønningen Hobøl HK
1664
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 15 226
05.08.2023 NC NC4 16 216
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 3 182
29.07.2023 DNC Hagen Cup 6 162
29.04.2023 DNC Østlandscup 7 156
06.08.2023 NC NC5 24 150
10.06.2023 DNC Hobøl open 8 150
19.08.2023 DNC Viken Cup 8 150
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 9 144
18.06.2023 NC NC3 27 128
29 Audhild Sagosen Nordhordland HK
1620
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2023 SNC SNC-4 7 234
02.09.2023 NC NC6 16 216
22.05.2023 SNC SNC-2 12 192
19.08.2023 DNC Øygarden open 7 156
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 7 156
02.07.2023 DNC Jølster Open 8 150
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 9 144
13.05.2023 DNC Stord Cup 11 133
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 13 123
03.09.2023 NC NC7 29 116
30 Jim Ertesvåg Nordhordland HK
1452
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 8 300
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 11 266
18.06.2023 NC NC3 16 216
28.06.2023 SNC SNC-3 17 155
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 8 150
25.04.2023 SNC SNC-1 19 143
19.08.2023 DNC Øygarden open 14 118
02.09.2023 NC NC6 31 104
31 Johannes Nedrebø Skjold HK
1450
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 18 198
28.06.2023 SNC SNC-3 12 192
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 5 168
01.08.2023 SNC SNC-4 16 162
05.08.2023 NC NC4 24 150
03.09.2023 NC NC7 27 128
01.07.2023 DNC Jølster Cup 13 123
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 14 118
20.05.2023 DNC Mino Cup 16 108
02.07.2023 DNC Jølster Open 17 103
32 Tormod Flatjord Skjold HK
1278
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 18 198
02.07.2023 DNC Jølster Open 11 133
28.06.2023 SNC SNC-3 21 131
01.08.2023 SNC SNC-4 21 131
20.05.2023 DNC Mino Cup 12 128
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 14 118
01.07.2023 DNC Jølster Cup 14 118
03.09.2023 NC NC7 30 110
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 16 108
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 17 103
33 Tollef Årdal Skjold HK
1272
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 12 256
17.06.2023 NC NC2 17 206
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 12 128
02.07.2023 DNC Jølster Open 15 113
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 16 108
20.05.2023 DNC Mino Cup 18 99
01.08.2023 SNC SNC-4 27 96
01.07.2023 DNC Jølster Cup 19 95
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 20 91
02.09.2023 NC NC6 35 80
34 Knut Nilsen Hobøl HK
1260
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.06.2023 DNC Hobøl open 4 175
29.07.2023 DNC Hagen Cup 8 150
19.08.2023 DNC Viken Cup 9 144
05.08.2023 NC NC4 26 134
06.08.2023 NC NC5 26 134
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 11 133
29.04.2023 DNC Østlandscup 11 133
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 11 133
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 22 83
01.08.2023 SNC SNC-4 41 41
35 Steinar Tangen Hobøl HK
1244
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 22 166
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 10 138
19.08.2023 DNC Viken Cup 10 138
10.06.2023 DNC Hobøl open 11 133
29.04.2023 DNC Østlandscup 12 128
29.07.2023 DNC Hagen Cup 13 123
06.08.2023 NC NC5 28 122
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 14 118
17.06.2023 NC NC2 32 98
03.09.2023 NC NC7 35 80
36 Svein Olsen Hobøl HK
1222
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 10 276
06.08.2023 NC NC5 12 256
10.06.2023 DNC Hobøl open 1 200
19.08.2023 DNC Viken Cup 2 190
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 6 162
29.04.2023 DNC Østlandscup 10 138
37 Linn Moldeklev Øygarden IL
1159
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 12 128
01.07.2023 DNC Jølster Cup 12 128
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 28 122
25.04.2023 SNC SNC-1 23 119
13.05.2023 DNC Stord Cup 14 118
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 14 118
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 15 113
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 15 113
02.07.2023 DNC Jølster Open 16 108
28.06.2023 SNC SNC-3 28 92
38 Oddvar Slettemo Hobøl HK
1066
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 14 177
17.06.2023 NC NC2 21 174
10.06.2023 DNC Hobøl open 6 162
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 8 150
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 12 128
29.04.2023 DNC Østlandscup 13 123
18.06.2023 NC NC3 33 92
28.06.2023 SNC SNC-3 35 60
39 Henrik Stokkenes Mino HK
1066
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 3 273
01.08.2023 SNC SNC-4 14 177
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 5 168
20.05.2023 DNC Mino Cup 9 144
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 11 133
02.09.2023 NC NC6 33 92
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 23 79
40 Bjarne Aareskjold Øygarden IL
1016
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 27 128
13.05.2023 DNC Stord Cup 13 123
18.06.2023 NC NC3 29 116
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 15 113
06.08.2023 NC NC5 30 110
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 16 108
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 16 108
19.08.2023 DNC Øygarden open 22 83
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 35 80
28.06.2023 SNC SNC-3 39 47
41 Rune Torsvik Øygarden IL
1013
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2023 SNC SNC-4 15 170
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 9 144
25.04.2023 SNC SNC-1 22 125
02.07.2023 DNC Jølster Open 14 118
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 16 108
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 16 108
19.08.2023 DNC Øygarden open 17 103
01.07.2023 DNC Jølster Cup 25 71
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 38 66
42 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK
1007
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2023 SNC SNC-4 11 200
28.06.2023 SNC SNC-3 13 185
17.06.2023 NC NC2 20 182
18.06.2023 NC NC3 22 166
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 7 156
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 14 118
43 Harald Glomnes Nordhordland HK
1006
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 8 225
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 2 190
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 20 182
28.06.2023 SNC SNC-3 14 177
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 11 133
19.08.2023 DNC Øygarden open 18 99
44 Arild Hammer Øygarden IL
975
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 21 174
06.08.2023 NC NC5 22 166
01.08.2023 SNC SNC-4 18 149
19.08.2023 DNC Øygarden open 16 108
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 31 104
22.05.2023 SNC SNC-2 26 101
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 18 99
02.09.2023 NC NC6 36 74
45 Hogne Bjørdalsbakke Hjørundfjord HK
966
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 15 226
03.09.2023 NC NC7 31 104
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 17 103
01.07.2023 DNC Jølster Cup 20 91
20.05.2023 DNC Mino Cup 20 91
02.07.2023 DNC Jølster Open 21 87
18.06.2023 NC NC3 36 74
25.04.2023 SNC SNC-1 33 69
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 26 67
02.09.2023 NC NC6 41 54
46 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK
963
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 12 128
10.06.2023 DNC Hobøl open 12 128
29.07.2023 DNC Hagen Cup 12 128
05.08.2023 NC NC4 28 122
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 15 113
29.04.2023 DNC Østlandscup 15 113
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 24 75
03.09.2023 NC NC7 37 70
02.09.2023 NC NC6 39 62
18.06.2023 NC NC3 49 24
47 Bente Torgersen Nordhordland HK
961
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 14 236
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 21 174
03.09.2023 NC NC7 25 142
02.09.2023 NC NC6 27 128
19.08.2023 DNC Øygarden open 15 113
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 17 103
28.06.2023 SNC SNC-3 34 65
48 John Strandenes Nordhordland HK
950
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 27 128
05.08.2023 NC NC4 30 110
13.05.2023 DNC Stord Cup 17 103
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 18 99
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 18 99
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 18 99
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 34 86
02.07.2023 DNC Jølster Open 22 83
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 23 79
01.07.2023 DNC Jølster Cup 27 64
49 Kathrine Breivik Øygarden IL
941
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.09.2023 NC NC7 24 150
19.08.2023 DNC Øygarden open 12 128
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 13 123
02.07.2023 DNC Jølster Open 20 91
01.07.2023 DNC Jølster Cup 21 87
01.08.2023 SNC SNC-4 31 78
28.06.2023 SNC SNC-3 32 74
17.06.2023 NC NC2 37 70
18.06.2023 NC NC3 37 70
02.09.2023 NC NC6 37 70
50 Steinar Haraldsen Hobøl HK
920
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.04.2023 DNC Østlandscup 3 182
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 4 175
19.08.2023 DNC Viken Cup 6 162
29.04.2023 DNC Hobøl Cup 8 150
10.06.2023 DNC Hobøl open 10 138
01.08.2023 SNC SNC-4 33 69
28.06.2023 SNC SNC-3 40 44
51 Gro Dvergsdal Skjold HK
901
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 21 174
03.09.2023 NC NC7 22 166
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 6 162
25.04.2023 SNC SNC-1 16 162
28.06.2023 SNC SNC-3 23 119
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 14 118
52 Jarle Erikstad Skjold HK
898
Dato Type Stevne Pl. Poeng
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 3 182
01.07.2023 DNC Jølster Cup 10 138
02.07.2023 DNC Jølster Open 13 123
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 13 123
20.05.2023 DNC Mino Cup 14 118
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 18 99
01.08.2023 SNC SNC-4 30 83
28.06.2023 SNC SNC-3 44 32
53 Torbjørn Bjørkedal Folkestad og omegn HK
885
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 20 182
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 8 150
17.06.2023 NC NC2 26 134
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 12 128
20.05.2023 DNC Mino Cup 15 113
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 15 113
22.05.2023 SNC SNC-2 34 65
54 Ola Flo Hjørundfjord HK
880
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 5 336
25.04.2023 SNC SNC-1 12 192
17.06.2023 NC NC2 22 166
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 16 108
22.05.2023 SNC SNC-2 31 78
55 Finn Stavenes Mino HK
833
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 19 190
20.05.2023 DNC Mino Cup 7 156
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 9 144
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 27 128
17.06.2023 NC NC2 27 128
22.05.2023 SNC SNC-2 29 87
56 Lars Arne Kolås Nordhordland HK
794
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 13 123
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 13 123
13.05.2023 DNC Stord Cup 15 113
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 19 95
02.09.2023 NC NC6 34 86
25.04.2023 SNC SNC-1 31 78
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 39 62
17.06.2023 NC NC2 42 50
18.06.2023 NC NC3 43 46
28.06.2023 SNC SNC-3 49 18
57 Annar Westerheim Stord HK
760
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 1 200
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 19 190
13.05.2023 DNC Stord Cup 7 156
25.04.2023 SNC SNC-1 21 131
22.05.2023 SNC SNC-2 30 83
58 Anne-Kirsti Noste Mino HK
734
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 17 206
05.08.2023 NC NC4 25 142
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 11 133
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 33 92
18.06.2023 NC NC3 34 86
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 24 75
59 Rolf Ekre Stord HK
717
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 7 234
25.04.2023 SNC SNC-1 14 177
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 7 156
13.05.2023 DNC Stord Cup 8 150
60 Terje Førde Skjold HK
692
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 11 133
02.07.2023 DNC Jølster Open 12 128
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 12 128
01.07.2023 DNC Jølster Cup 18 99
03.09.2023 NC NC7 32 98
28.06.2023 SNC SNC-3 30 83
01.08.2023 SNC SNC-4 47 23
61 Marit Kristina Meland Skjold HK
689
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.05.2023 DNC Stord Cup 12 128
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 17 103
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 19 95
19.08.2023 DNC Øygarden open 23 79
02.07.2023 DNC Jølster Open 25 71
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 37 70
01.07.2023 DNC Jølster Cup 26 67
18.06.2023 NC NC3 46 34
17.06.2023 NC NC2 47 30
28.06.2023 SNC SNC-3 53 12
62 Helge Flatøy Nordhordland HK
671
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 20 182
02.07.2023 DNC Jølster Open 3 182
03.09.2023 NC NC7 21 174
01.07.2023 DNC Jølster Cup 11 133
63 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK
633
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 15 226
05.08.2023 NC NC4 20 182
01.08.2023 SNC SNC-4 29 87
18.06.2023 NC NC3 40 58
17.06.2023 NC NC2 44 42
28.06.2023 SNC SNC-3 42 38
64 Siw Hege Noste Mino HK
611
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.08.2023 NC NC4 29 116
06.08.2023 NC NC5 29 116
20.05.2023 DNC Mino Cup 21 87
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 21 87
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 36 74
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 26 67
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 27 64
65 Svenn Vidar Stegen Nordhordland HK
589
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 15 226
03.09.2023 NC NC7 26 134
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 29 116
28.06.2023 SNC SNC-3 24 113
66 Mette Tangen Hobøl HK
495
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 16 216
19.08.2023 DNC Viken Cup 11 133
28.05.2023 DNC Indre Østfold Cup 13 123
22.05.2023 SNC SNC-2 47 23
67 Petter Lyngroth Hobøl HK
487
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.08.2023 NC NC5 21 174
05.08.2023 NC NC4 23 158
04.08.2023 DNC Åpent Hobølmesterskap 18 99
28.06.2023 SNC SNC-3 36 56
68 Jan Haukereid Skjold HK
487
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 23 158
01.07.2023 DNC Jølster Cup 15 113
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 15 113
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 17 103
69 Lillian T. Skjerdal Nordhordland HK
445
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 25 142
20.08.2023 DNC Øygarden Cup 20 91
19.08.2023 DNC Øygarden open 24 75
18.06.2023 NC NC3 41 54
02.09.2023 NC NC6 44 42
17.06.2023 NC NC2 48 26
28.06.2023 SNC SNC-3 51 15
70 Alf Ole Aarseth Hjørundfjord HK
406
Dato Type Stevne Pl. Poeng
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 15 113
20.05.2023 DNC Mino Cup 17 103
25.04.2023 SNC SNC-1 26 101
17.06.2023 NC NC2 41 54
22.05.2023 SNC SNC-2 43 35
71 Arvid Reigstad Nordhordland HK
395
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 14 118
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 17 103
25.04.2023 SNC SNC-1 29 87
28.06.2023 SNC SNC-3 29 87
72 Monica Kipperberg Hjørundfjord HK
382
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.05.2023 DNC Mino Cup 19 95
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 20 91
25.04.2023 SNC SNC-1 32 74
18.06.2023 NC NC3 42 50
17.06.2023 NC NC2 43 46
01.08.2023 SNC SNC-4 46 26
73 Reidar Øvretveit Nordhordland HK
381
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 26 134
18.04.2023 DNC Dale cup/3.runde NH cupen 17 103
19.08.2023 DNC Øygarden open 20 91
28.06.2023 SNC SNC-3 37 53
74 John Roar Øien Mino HK
379
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 24 150
22.05.2023 SNC SNC-2 18 149
18.06.2023 NC NC3 35 80
75 Vidar Stokke Hjørundfjord HK
313
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 32 98
17.06.2023 NC NC2 34 86
28.06.2023 SNC SNC-3 33 69
25.04.2023 SNC SNC-1 35 60
76 Steinar Skare Nordhordland HK
305
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2023 SNC SNC-3 18 149
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 14 118
01.08.2023 SNC SNC-4 42 38
77 Morten Sakstad Nordhordland HK
293
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 17 155
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 10 138
78 Morten Fløtre Gloppen HK
287
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.07.2023 DNC Jølster Cup 23 79
03.09.2023 NC NC7 36 74
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 28 61
02.09.2023 NC NC6 42 50
28.06.2023 SNC SNC-3 47 23
79 Nina Farsund Skjold HK
282
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 20 91
01.07.2023 DNC Jølster Cup 22 83
02.07.2023 DNC Jølster Open 23 79
28.06.2023 SNC SNC-3 45 29
80 Bjørn Johnsen Skjold HK
281
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.09.2023 NC NC6 22 166
03.09.2023 NC NC7 34 86
01.08.2023 SNC SNC-4 45 29
81 Viggo Albrigtsen Stord HK
277
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2023 DNC Sunnhordland Open 12 128
13.05.2023 DNC Stord Cup 16 108
22.05.2023 SNC SNC-2 41 41
82 Arve Dahl Mino HK
243
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 6 243
83 Per Geir Vatna Stord HK
229
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 20 137
25.04.2023 SNC SNC-1 28 92
84 Rolf Egil Riise Hjørundfjord HK
218
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.05.2023 DNC Mino Cup 13 123
21.05.2023 DNC Mino open/DM Singel 19 95
85 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK
216
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 21 87
03.09.2023 NC NC7 38 66
02.09.2023 NC NC6 43 46
28.06.2023 SNC SNC-3 50 17
86 Tom Furulund Hobøl HK
214
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 30 110
18.06.2023 NC NC3 31 104
87 Kjell Aske Gloppen HK
200
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 1 200
88 Sveinung Hovde Hjørundfjord HK
191
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 24 113
28.06.2023 SNC SNC-3 31 78
89 John Herman Sørheim Stord HK
166
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.06.2023 NC NM Singel/NC1 22 166
90 Halvard Måge Øygarden IL
150
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.07.2023 DNC Jølster Cup 24 75
02.07.2023 DNC Jølster Open 24 75
91 Jens Petter Håvik Mino HK
136
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.08.2023 DNC Ope Skjoldmesterskap 22 83
25.04.2023 SNC SNC-1 40 44
22.05.2023 SNC SNC-2 55 9
92 Kurt Klausen Nordhordland HK
113
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.06.2023 DNC Dale open/9.runde NH cupen 15 113
93 Kirsten Ose Hjørundfjord HK
105
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 45 38
25.04.2023 SNC SNC-1 44 32
17.06.2023 NC NC2 49 24
22.05.2023 SNC SNC-2 54 11
94 Rune Sæbø Hjørundfjord HK
100
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 40 58
18.06.2023 NC NC3 44 42
95 Øystein Årdal Skjold HK
87
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 21 87
96 Finn Elvebakk Gloppen HK
83
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2023 DNC Ope Gloppemesterskap 22 83
97 Øyvind Taklo Hjørundfjord HK
74
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 36 74
98 Stein Langlo Skura HK
66
Dato Type Stevne Pl. Poeng
17.06.2023 NC NC2 38 66
99 Vegard Stuen Hjørundfjord HK
62
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 39 62
100 Stein-Ove Standal Hjørundfjord HK
57
Dato Type Stevne Pl. Poeng
18.06.2023 NC NC3 48 26
17.06.2023 NC NC2 50 22
01.08.2023 SNC SNC-4 55 9
101 Kjell Kristian Dahl Stord HK
55
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 43 35
22.05.2023 SNC SNC-2 48 20
102 Gard Åge Berger Stord HK
53
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 37 53
103 Per-Ove Bjørke Hjørundfjord HK
49
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 41 41
22.05.2023 SNC SNC-2 56 8
104 Helge Mørk Nordhordland HK
47
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 39 47
105 Peder A.Torgersen Øyre Ikkje i klubb
40
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2023 SNC SNC-3 46 26
01.08.2023 SNC SNC-4 52 14
106 Gunnar J D Bugge Mino HK
29
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 45 29
107 Hallgeir Westerheim Stord HK
29
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.04.2023 SNC SNC-1 45 29
108 Emil Koppang Stord HK
26
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 46 26
109 Henning Svalheim Skjold HK
14
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2023 SNC SNC-3 52 14
110 Kjell Olav Flatmo Stord HK
6
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2023 SNC SNC-4 57 6
111 Anders Koppang Stord HK
5
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 58 5
112 Robin Melheim Mino HK
3
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.05.2023 SNC SNC-2 59 3

NC Lag 2023 (Kun klasse 1)

Dei 4 beste poengsummane frå kvar klubb.

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Klubb Poeng
1 Nordhordland HK 10984
Arnfinn Austegard 2904
Roy Inge Johnsen 2804
Oddmund Dingen 2735
Reidar Nepstad 2541
2 Hobøl HK 9112
Per Dalheim 2575
Frode Rønningen 2381
Tohnny Borge 2186
Ragnar Fredriksen 1970
3 Hjørundfjord HK 8070
Norleif Sunde 2848
Harald Standal 2241
Kai Helge Urke 1974
Svein Sæbønes 1007
4 Skjold HK 7905
Trygve Bolset 2481
Tom Årdal 2141
Signar Fauske 1833
Johannes Nedrebø 1450
5 Mino HK 7570
Synnøve Fagerstrand 2252
Stein Ove Stoddern 2223
Harald Fagerstrand 2029
Henrik Stokkenes 1066
6 Øygarden IL 6835
Geir Olav Sebjørnsen 2131
Jannicke Hagen 1873
Kåre Måge 1672
Linn Moldeklev 1159
7 Stord HK 3711
Dag Otto Koppang 1957
Annar Westerheim 760
Rolf Ekre 717
Viggo Albrigtsen 277
8 Folkestad og omegn HK 885
Torbjørn Bjørkedal 885
9 Gloppen HK 570
Morten Fløtre 287
Kjell Aske 200
Finn Elvebakk 83
10 Skura HK 66
Stein Langlo 66
11 Ikkje i klubb 40
Peder A.Torgersen Øyre 40