Norgescupen 2024

NC Singel 2024 - Klasse 1

Dei 10 beste stevna, herav maks 3 NC-stevner og 3 SNC-stevner er teljande

Klasse 1Klasse 2

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Navn Klubb Poeng
1 Arnfinn Austegard Nordhordland HK
2476
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 2 380
16.06.2024 NC NC 2 3 364
20.06.2024 SNC SNC 2 1 300
28.05.2024 SNC SNC 1 3 273
04.07.2024 SNC SNC 3 4 263
04.05.2024 DNC Jølster Open 1 200
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 1 200
27.04.2024 DNC Stord Cup 2 190
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 5 168
05.05.2024 DNC Jølster Cup 10 138
2 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK
2395
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 2 380
15.06.2024 NC NC 1 6 324
28.05.2024 SNC SNC 1 1 300
20.06.2024 SNC SNC 2 3 273
14.05.2024 DNC Dale Open 2 1 200
25.05.2024 DNC Mino Cup 1 200
05.05.2024 DNC Jølster Cup 2 190
04.07.2024 SNC SNC 3 13 185
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 4 175
26.05.2024 DNC Mino open 5 168
3 Oddmund Dingen Nordhordland HK
2257
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 3 364
16.06.2024 NC NC 2 5 336
20.06.2024 SNC SNC 2 5 252
28.05.2024 SNC SNC 1 9 216
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 2 190
14.05.2024 DNC Dale Open 2 2 190
23.04.2024 DNC Dale Open 1 3 182
27.04.2024 DNC Stord Cup 3 182
04.07.2024 SNC SNC 3 14 177
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 5 168
4 Trygve Bolset Skjold HK
2133
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 5 336
16.06.2024 NC NC 2 6 324
04.07.2024 SNC SNC 3 9 216
28.05.2024 SNC SNC 1 10 207
20.06.2024 SNC SNC 2 11 200
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 3 182
26.05.2024 DNC Mino open 4 175
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 4 175
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 6 162
27.04.2024 DNC Stord Cup 7 156
5 Reidar Nepstad Nordhordland HK
2099
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 4 350
28.05.2024 SNC SNC 1 4 263
15.06.2024 NC NC 1 13 246
20.06.2024 SNC SNC 2 9 216
23.04.2024 DNC Dale Open 1 1 200
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 1 200
05.05.2024 DNC Jølster Cup 5 168
14.05.2024 DNC Dale Open 2 5 168
27.04.2024 DNC Stord Cup 8 150
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 10 138
6 Norleif Sunde Hjørundfjord HK
2088
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 10 276
04.07.2024 SNC SNC 3 3 273
16.06.2024 NC NC 2 12 256
27.04.2024 DNC Stord Cup 1 200
05.05.2024 DNC Jølster Cup 1 200
26.05.2024 DNC Mino open 1 200
25.05.2024 DNC Mino Cup 2 190
04.05.2024 DNC Jølster Open 4 175
28.05.2024 SNC SNC 1 16 162
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 7 156
7 Frode Rønningen Hobøl HK
2078
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 4 350
16.06.2024 NC NC 2 8 300
04.07.2024 SNC SNC 3 5 252
29.06.2024 DNC Viken Open 1 200
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 2 190
27.04.2024 DNC Østlandscup 3 182
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 3 182
08.06.2024 DNC Hobøl open 7 156
28.05.2024 SNC SNC 1 19 143
04.05.2024 DNC Jølster Open 13 123
8 Tohnny Borge Hobøl HK
2018
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 1 400
20.06.2024 SNC SNC 2 7 234
15.06.2024 NC NC 1 15 226
28.05.2024 SNC SNC 1 8 225
04.07.2024 SNC SNC 3 10 207
27.04.2024 DNC Østlandscup 2 190
08.06.2024 DNC Hobøl open 2 190
29.06.2024 DNC Viken Open 2 190
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 7 156
9 Stein Ove Stoddern Mino HK
1997
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 10 276
20.06.2024 SNC SNC 2 6 243
04.07.2024 SNC SNC 3 6 243
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 1 200
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 2 190
15.06.2024 NC NC 1 20 182
25.05.2024 DNC Mino Cup 3 182
05.05.2024 DNC Jølster Cup 4 175
04.05.2024 DNC Jølster Open 6 162
26.05.2024 DNC Mino open 9 144
10 Per Dalheim Hobøl HK
1838
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 9 288
16.06.2024 NC NC 2 9 288
20.06.2024 SNC SNC 2 2 285
04.07.2024 SNC SNC 3 7 234
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 1 200
27.04.2024 DNC Østlandscup 1 200
29.06.2024 DNC Viken Open 4 175
08.06.2024 DNC Hobøl open 5 168
11 Sondre Torgersen Nordhordland HK
1765
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2024 SNC SNC 2 10 207
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 1 200
28.05.2024 SNC SNC 1 11 200
15.06.2024 NC NC 1 19 190
26.05.2024 DNC Mino open 2 190
04.05.2024 DNC Jølster Open 3 182
25.05.2024 DNC Mino Cup 5 168
05.05.2024 DNC Jølster Cup 6 162
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 8 150
16.06.2024 NC NC 2 29 116
12 Ragnar Arntzen Hobøl HK
1643
Dato Type Stevne Pl. Poeng
08.06.2024 DNC Hobøl open 1 200
16.06.2024 NC NC 2 18 198
04.07.2024 SNC SNC 3 12 192
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 2 190
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 3 182
29.06.2024 DNC Viken Open 5 168
15.06.2024 NC NC 1 22 166
27.04.2024 DNC Østlandscup 10 138
28.05.2024 SNC SNC 1 24 113
20.06.2024 SNC SNC 2 27 96
13 Tom Årdal Skjold HK
1413
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2024 SNC SNC 2 8 225
15.06.2024 NC NC 1 16 216
16.06.2024 NC NC 2 16 216
28.05.2024 SNC SNC 1 13 185
26.05.2024 DNC Mino open 3 182
04.05.2024 DNC Jølster Open 10 138
25.05.2024 DNC Mino Cup 12 128
05.05.2024 DNC Jølster Cup 13 123
14 Signar Fauske Skjold HK
1376
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 1 400
16.06.2024 NC NC 2 14 236
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 6 162
04.05.2024 DNC Jølster Open 7 156
26.05.2024 DNC Mino open 8 150
25.05.2024 DNC Mino Cup 9 144
05.05.2024 DNC Jølster Cup 12 128
15 Audhild Sagosen Nordhordland HK
1373
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 2 190
28.05.2024 SNC SNC 1 14 177
20.06.2024 SNC SNC 2 14 177
23.04.2024 DNC Dale Open 1 6 162
14.05.2024 DNC Dale Open 2 6 162
15.06.2024 NC NC 1 26 134
16.06.2024 NC NC 2 27 128
05.05.2024 DNC Jølster Cup 16 108
04.07.2024 SNC SNC 3 32 74
04.05.2024 DNC Jølster Open 28 61
16 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK
1355
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 8 300
04.07.2024 SNC SNC 3 8 225
04.05.2024 DNC Jølster Open 2 190
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 3 182
25.05.2024 DNC Mino Cup 4 175
20.06.2024 SNC SNC 2 15 170
05.05.2024 DNC Jølster Cup 15 113
17 Leif Nilsen Hobøl HK
1319
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 15 226
08.06.2024 DNC Hobøl open 4 175
29.06.2024 DNC Viken Open 6 162
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 6 162
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 9 144
27.04.2024 DNC Østlandscup 11 133
15.06.2024 NC NC 1 28 122
04.05.2024 DNC Jølster Open 17 103
28.05.2024 SNC SNC 1 28 92
18 Ragnar Fredriksen Hobøl HK
1314
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 17 206
28.05.2024 SNC SNC 1 12 192
20.06.2024 SNC SNC 2 13 185
29.06.2024 DNC Viken Open 3 182
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 4 175
04.07.2024 SNC SNC 3 16 162
08.06.2024 DNC Hobøl open 10 138
15.06.2024 NC NC 1 36 74
19 Harald Standal Hjørundfjord HK
1233
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 17 206
04.05.2024 DNC Jølster Open 5 168
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 6 162
04.07.2024 SNC SNC 3 18 149
28.05.2024 SNC SNC 1 20 137
05.05.2024 DNC Jølster Cup 11 133
16.06.2024 NC NC 2 28 122
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 14 118
20.06.2024 SNC SNC 2 42 38
20 Sverre Dale Nordhordland HK
1168
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 2 285
20.06.2024 SNC SNC 2 4 263
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 3 182
14.05.2024 DNC Dale Open 2 4 175
23.04.2024 DNC Dale Open 1 9 144
04.07.2024 SNC SNC 3 23 119
21 Synnøve Fagerstrand Mino HK
1157
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 11 266
15.06.2024 NC NC 1 12 256
05.05.2024 DNC Jølster Cup 8 150
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 9 144
25.05.2024 DNC Mino Cup 13 123
26.05.2024 DNC Mino open 13 123
04.05.2024 DNC Jølster Open 19 95
22 Else Rønningen Hobøl HK
1108
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Østlandscup 5 168
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 5 168
15.06.2024 NC NC 1 23 158
16.06.2024 NC NC 2 23 158
29.06.2024 DNC Viken Open 7 156
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 8 150
08.06.2024 DNC Hobøl open 8 150
23 Harald Fagerstrand Mino HK
1095
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 7 312
16.06.2024 NC NC 2 7 312
05.05.2024 DNC Jølster Cup 3 182
26.05.2024 DNC Mino open 7 156
25.05.2024 DNC Mino Cup 11 133
24 Geir Olav Sebjørnsen Øygarden IL
1093
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2024 DNC Dale Open 1 4 175
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 4 175
27.04.2024 DNC Stord Cup 5 168
15.06.2024 NC NC 1 24 150
20.06.2024 SNC SNC 2 20 137
14.05.2024 DNC Dale Open 2 12 128
16.06.2024 NC NC 2 31 104
04.07.2024 SNC SNC 3 36 56
25 Lars Arne Kolås Nordhordland HK
944
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 6 162
23.04.2024 DNC Dale Open 1 7 156
14.05.2024 DNC Dale Open 2 10 138
27.04.2024 DNC Stord Cup 16 108
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 17 103
04.05.2024 DNC Jølster Open 24 75
05.05.2024 DNC Jølster Cup 24 75
20.06.2024 SNC SNC 2 34 65
04.07.2024 SNC SNC 3 38 50
28.05.2024 SNC SNC 1 53 12
26 Arild Hammer Øygarden IL
943
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2024 DNC Dale Open 1 8 150
27.04.2024 DNC Stord Cup 13 123
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 13 123
14.05.2024 DNC Dale Open 2 13 123
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 13 123
28.05.2024 SNC SNC 1 27 96
15.06.2024 NC NC 1 37 70
04.07.2024 SNC SNC 3 33 69
16.06.2024 NC NC 2 38 66
27 Svein Olsen Hobøl HK
935
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 1 200
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 4 175
27.04.2024 DNC Østlandscup 4 175
08.06.2024 DNC Hobøl open 6 162
28.05.2024 SNC SNC 1 18 149
20.06.2024 SNC SNC 2 32 74
28 Harald Glomnes Nordhordland HK
909
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 17 155
14.05.2024 DNC Dale Open 2 8 150
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 11 133
27.04.2024 DNC Stord Cup 11 133
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 12 128
23.04.2024 DNC Dale Open 1 15 113
20.06.2024 SNC SNC 2 38 50
04.07.2024 SNC SNC 3 39 47
29 Arnstein Øye Hjørundfjord HK
903
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2024 SNC SNC 2 19 143
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 15 113
04.07.2024 SNC SNC 3 24 113
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 18 99
16.06.2024 NC NC 2 32 98
25.05.2024 DNC Mino Cup 20 91
04.05.2024 DNC Jølster Open 21 87
05.05.2024 DNC Jølster Cup 26 67
15.06.2024 NC NC 1 41 54
28.05.2024 SNC SNC 1 42 38
30 Knut Nilsen Hobøl HK
896
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 6 162
08.06.2024 DNC Hobøl open 9 144
29.06.2024 DNC Viken Open 11 133
27.04.2024 DNC Østlandscup 12 128
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 12 128
04.07.2024 SNC SNC 3 30 83
28.05.2024 SNC SNC 1 34 65
20.06.2024 SNC SNC 2 37 53
31 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK
873
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 1 300
28.05.2024 SNC SNC 1 6 243
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 5 168
20.06.2024 SNC SNC 2 16 162
32 Tormod Flatjord Skjold HK
865
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 5 168
04.05.2024 DNC Jølster Open 8 150
26.05.2024 DNC Mino open 11 133
28.05.2024 SNC SNC 1 21 131
25.05.2024 DNC Mino Cup 14 118
04.07.2024 SNC SNC 3 27 96
20.06.2024 SNC SNC 2 33 69
33 Morten Sakstad Nordhordland HK
850
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2024 DNC Dale Open 1 2 190
14.05.2024 DNC Dale Open 2 3 182
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 9 144
04.07.2024 SNC SNC 3 20 137
20.06.2024 SNC SNC 2 23 119
28.05.2024 SNC SNC 1 31 78
34 Linn Moldeklev Øygarden IL
840
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2024 DNC Dale Open 2 7 156
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 8 150
23.04.2024 DNC Dale Open 1 12 128
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 15 113
04.05.2024 DNC Jølster Open 18 99
16.06.2024 NC NC 2 40 58
28.05.2024 SNC SNC 1 37 53
15.06.2024 NC NC 1 44 42
20.06.2024 SNC SNC 2 41 41
35 Bjarne Aareskjold Øygarden IL
802
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 15 113
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 16 108
14.05.2024 DNC Dale Open 2 17 103
23.04.2024 DNC Dale Open 1 19 95
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 21 87
16.06.2024 NC NC 2 35 80
04.05.2024 DNC Jølster Open 23 79
05.05.2024 DNC Jølster Cup 28 61
28.05.2024 SNC SNC 1 41 41
20.06.2024 SNC SNC 2 43 35
36 John Strandenes Nordhordland HK
783
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2024 DNC Dale Open 1 14 118
14.05.2024 DNC Dale Open 2 16 108
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 19 95
16.06.2024 NC NC 2 33 92
27.04.2024 DNC Stord Cup 20 91
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 20 91
05.05.2024 DNC Jølster Cup 23 79
15.06.2024 NC NC 1 43 46
04.05.2024 DNC Jølster Open 36 37
20.06.2024 SNC SNC 2 46 26
37 Greta Heidi Reitan Øygarden IL
750
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 14 118
23.04.2024 DNC Dale Open 1 16 108
27.04.2024 DNC Stord Cup 18 99
05.05.2024 DNC Jølster Cup 18 99
14.05.2024 DNC Dale Open 2 18 99
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 19 95
16.06.2024 NC NC 2 44 42
04.05.2024 DNC Jølster Open 35 40
15.06.2024 NC NC 1 47 30
20.06.2024 SNC SNC 2 48 20
38 Rune Torsvik Øygarden IL
742
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 7 156
14.05.2024 DNC Dale Open 2 9 144
23.04.2024 DNC Dale Open 1 10 138
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 11 133
04.05.2024 DNC Jølster Open 22 83
28.05.2024 SNC SNC 1 40 44
20.06.2024 SNC SNC 2 40 44
39 Kjetil Tangen Hobøl HK
733
Dato Type Stevne Pl. Poeng
08.06.2024 DNC Hobøl open 3 182
27.04.2024 DNC Østlandscup 7 156
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 7 156
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 10 138
28.05.2024 SNC SNC 1 26 101
40 Dag Otto Koppang Stord HK
722
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 11 200
20.06.2024 SNC SNC 2 12 192
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 3 182
27.04.2024 DNC Stord Cup 12 128
28.05.2024 SNC SNC 1 48 20
41 Jannicke Hagen Øygarden IL
711
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2024 SNC SNC 2 18 149
14.05.2024 DNC Dale Open 2 11 133
28.05.2024 SNC SNC 1 22 125
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 15 113
23.04.2024 DNC Dale Open 1 18 99
15.06.2024 NC NC 1 38 66
04.07.2024 SNC SNC 3 46 26
42 Annar Westerheim Stord HK
709
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 4 175
04.07.2024 SNC SNC 3 15 170
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 9 144
20.06.2024 SNC SNC 2 24 113
28.05.2024 SNC SNC 1 25 107
43 Torbjørn Bjørkedal Folkestad og omegn HK
687
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 18 198
25.05.2024 DNC Mino Cup 8 150
26.05.2024 DNC Mino open 10 138
16.06.2024 NC NC 2 30 110
04.05.2024 DNC Jølster Open 20 91
44 Steinar Haraldsen Hobøl HK
678
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 5 168
04.07.2024 SNC SNC 3 17 155
27.04.2024 DNC Østlandscup 9 144
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 11 133
20.06.2024 SNC SNC 2 31 78
45 John Herman Sørheim Stord HK
668
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 2 285
28.05.2024 SNC SNC 1 5 252
20.06.2024 SNC SNC 2 21 131
46 Johannes Nedrebø Skjold HK
647
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 21 174
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 15 113
05.05.2024 DNC Jølster Cup 17 103
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 18 99
28.05.2024 SNC SNC 1 35 60
04.05.2024 DNC Jølster Open 33 46
20.06.2024 SNC SNC 2 45 29
04.07.2024 SNC SNC 3 47 23
47 Helge Flatøy Nordhordland HK
620
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 20 182
15.06.2024 NC NC 1 21 174
05.05.2024 DNC Jølster Cup 7 156
04.05.2024 DNC Jølster Open 16 108
48 Hogne Bjørdalsbakke Hjørundfjord HK
611
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 22 166
25.05.2024 DNC Mino Cup 16 108
05.05.2024 DNC Jølster Cup 19 95
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 20 91
15.06.2024 NC NC 1 40 58
04.05.2024 DNC Jølster Open 30 55
04.07.2024 SNC SNC 3 45 29
20.06.2024 SNC SNC 2 55 9
49 Oddvar Slettemo Hobøl HK
611
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 10 138
27.04.2024 DNC Østlandscup 13 123
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 14 118
08.06.2024 DNC Hobøl open 14 118
16.06.2024 NC NC 2 37 70
15.06.2024 NC NC 1 48 26
28.05.2024 SNC SNC 1 49 18
50 Rolf Ekre Stord HK
601
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 15 170
20.06.2024 SNC SNC 2 17 155
27.04.2024 DNC Stord Cup 10 138
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 10 138
51 Per Geir Vatna Stord HK
563
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 9 144
04.07.2024 SNC SNC 3 21 131
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 14 118
20.06.2024 SNC SNC 2 26 101
28.05.2024 SNC SNC 1 33 69
52 Steinar Tangen Hobøl HK
561
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.06.2024 DNC Viken Open 10 138
08.06.2024 DNC Hobøl open 12 128
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 13 123
27.04.2024 DNC Østlandscup 14 118
20.06.2024 SNC SNC 2 44 32
15.06.2024 NC NC 1 50 22
53 Oddvar Turøy Skjold HK
560
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 14 236
25.05.2024 DNC Mino Cup 6 162
26.05.2024 DNC Mino open 6 162
54 Petter Lyngroth Hobøl HK
535
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 19 190
04.07.2024 SNC SNC 3 19 143
15.06.2024 NC NC 1 30 110
20.06.2024 SNC SNC 2 28 92
55 Arvid Reigstad Nordhordland HK
514
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2024 DNC Dale Open 2 15 113
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 17 103
23.04.2024 DNC Dale Open 1 17 103
04.07.2024 SNC SNC 3 28 92
28.05.2024 SNC SNC 1 36 56
20.06.2024 SNC SNC 2 39 47
56 Bente Torgersen Nordhordland HK
512
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 11 266
16.06.2024 NC NC 2 13 246
57 Magne Riise Grankasterne HK
511
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Østlandscup 6 162
08.06.2024 DNC Hobøl open 11 133
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 11 133
28.05.2024 SNC SNC 1 30 83
58 Sveinung Hovde Hjørundfjord HK
510
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 10 138
04.05.2024 DNC Jølster Open 15 113
25.05.2024 DNC Mino Cup 18 99
05.05.2024 DNC Jølster Cup 27 64
16.06.2024 NC NC 2 39 62
15.06.2024 NC NC 1 46 34
59 Magne Frøystad Skjold HK
496
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 7 234
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 10 138
04.07.2024 SNC SNC 3 26 101
20.06.2024 SNC SNC 2 47 23
60 Vidar Stokke Hjørundfjord HK
488
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 7 156
04.07.2024 SNC SNC 3 22 125
15.06.2024 NC NC 1 32 98
25.05.2024 DNC Mino Cup 22 83
28.05.2024 SNC SNC 1 46 26
61 Kåre Måge Øygarden IL
445
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 6 162
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 8 150
23.04.2024 DNC Dale Open 1 11 133
62 Morten Fløtre Gloppen HK
422
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2024 DNC Mino open 17 103
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 19 95
05.05.2024 DNC Jølster Cup 22 83
04.05.2024 DNC Jølster Open 29 58
16.06.2024 NC NC 2 41 54
04.07.2024 SNC SNC 3 51 15
20.06.2024 SNC SNC 2 52 14
63 Edvard Nordang Hjørundfjord HK
421
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 11 133
26.05.2024 DNC Mino open 14 118
25.05.2024 DNC Mino Cup 21 87
20.06.2024 SNC SNC 2 30 83
64 Marit Kristina Meland Skjold HK
408
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 19 95
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 21 87
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 22 83
15.06.2024 NC NC 1 35 80
16.06.2024 NC NC 2 43 46
20.06.2024 SNC SNC 2 50 17
28.05.2024 SNC SNC 1 61 0
65 Mette Tangen Hobøl HK
401
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Østlandscup 8 150
27.04.2024 DNC Hobøl Cup 12 128
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 13 123
66 Kathrine Breivik Øygarden IL
381
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 24 150
04.07.2024 SNC SNC 3 31 78
20.06.2024 SNC SNC 2 36 56
15.06.2024 NC NC 1 42 50
28.05.2024 SNC SNC 1 39 47
67 Tom Furulund Hobøl HK
374
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 8 150
29.06.2024 DNC Viken Open 8 150
28.05.2024 SNC SNC 1 32 74
68 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK
358
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.06.2024 DNC Viken Open 12 128
08.06.2024 DNC Hobøl open 13 123
16.06.2024 NC NC 2 42 50
15.06.2024 NC NC 1 49 24
20.06.2024 SNC SNC 2 49 18
28.05.2024 SNC SNC 1 51 15
69 Jan Haukereid Skjold HK
344
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2024 DNC Jølster Open 12 128
26.05.2024 DNC Mino open 15 113
25.05.2024 DNC Mino Cup 17 103
70 Hallgeir Westerheim Stord HK
315
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 17 103
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 18 99
20.06.2024 SNC SNC 2 35 60
04.07.2024 SNC SNC 3 37 53
71 Ola Flo Hjørundfjord HK
287
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 23 119
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 16 108
04.07.2024 SNC SNC 3 35 60
72 Svenn Vidar Stegen Nordhordland HK
284
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 25 142
16.06.2024 NC NC 2 25 142
73 Steinar Skare Nordhordland HK
275
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2024 DNC Dale Open 1 5 168
20.06.2024 SNC SNC 2 25 107
74 Henrik Stokkenes Mino HK
266
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Mino Cup 10 138
26.05.2024 DNC Mino open 12 128
75 Jim Ertesvåg Nordhordland HK
263
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 12 128
15.06.2024 NC NC 1 34 86
04.05.2024 DNC Jølster Open 32 49
76 Viggo Albrigtsen Stord HK
261
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2024 DNC Stord Cup 14 118
28.04.2024 DNC Sunnhordland Open 16 108
28.05.2024 SNC SNC 1 43 35
77 John Roar Øien Mino HK
250
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 26 134
15.06.2024 NC NC 1 29 116
78 Terje Førde Skjold HK
245
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.05.2024 DNC Jølster Cup 20 91
28.05.2024 SNC SNC 1 29 87
04.05.2024 DNC Jølster Open 26 67
79 Bodil Reed Hammersland Skjold HK
244
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 17 103
05.05.2024 DNC Jølster Cup 29 58
04.05.2024 DNC Jølster Open 31 52
20.06.2024 SNC SNC 2 54 11
04.07.2024 SNC SNC 3 54 11
28.05.2024 SNC SNC 1 55 9
80 Monica Kipperberg Hjørundfjord HK
233
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Mino Cup 23 79
16.06.2024 NC NC 2 36 74
04.07.2024 SNC SNC 3 34 65
20.06.2024 SNC SNC 2 51 15
81 Per Ove Fossheim Gloppen HK
220
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 11 133
04.07.2024 SNC SNC 3 29 87
82 Finn Elvebakk Gloppen HK
210
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 4 175
04.07.2024 SNC SNC 3 43 35
83 Gro Dvergsdal Skjold HK
195
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 16 108
20.06.2024 SNC SNC 2 29 87
84 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK
194
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 9 144
28.05.2024 SNC SNC 1 38 50
85 Kirsten Ose Hjørundfjord HK
191
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 17 103
25.05.2024 DNC Mino Cup 26 67
15.06.2024 NC NC 1 52 18
28.05.2024 SNC SNC 1 59 3
86 Kjell Aske Gloppen HK
190
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 2 190
87 Bjørnar Ingebrigtsen Hjørundfjord HK
187
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Mino Cup 19 95
15.06.2024 NC NC 1 33 92
88 Tom Erik Hjellhaug Ikkje i klubb
183
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2024 DNC Mino open 16 108
25.05.2024 DNC Mino Cup 24 75
89 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK
167
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.05.2024 DNC Jølster Cup 14 118
04.07.2024 SNC SNC 3 41 41
28.05.2024 SNC SNC 1 56 8
90 Bjørn Johnsen Skjold HK
164
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.05.2024 DNC Jølster Cup 21 87
04.05.2024 DNC Jølster Open 25 71
28.05.2024 SNC SNC 1 57 6
91 Rita Bente Kårstad Gloppen HK
161
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 13 123
04.07.2024 SNC SNC 3 42 38
92 Sveinung Søreide Gloppen HK
148
Dato Type Stevne Pl. Poeng
02.07.2024 DNC Ope Gloppenmeisterskap 12 128
04.07.2024 SNC SNC 3 48 20
93 Lillian T. Skjerdal Nordhordland HK
148
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2024 NC NC 2 34 86
15.06.2024 NC NC 1 39 62
94 Ken Solend Hobøl HK
144
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.06.2024 DNC Viken Open 9 144
95 Nina Stennes Sunde Hjørundfjord HK
136
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 14 118
04.07.2024 SNC SNC 3 49 18
96 Alf Ole Aarseth Hjørundfjord HK
132
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 13 123
04.07.2024 SNC SNC 3 55 9
97 Anne-Kirsti Noste Mino HK
128
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.06.2024 DNC Hjørundfjord Open 12 128
98 Jarle Erikstad Skjold HK
128
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 27 128
99 Henning Svalheim Skjold HK
125
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2024 DNC Jølster Open 27 64
04.07.2024 SNC SNC 3 44 32
28.05.2024 SNC SNC 1 50 17
20.06.2024 SNC SNC 2 53 12
100 Olav Nilsen Hobøl HK
123
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Indre Østfold Cup 14 118
28.05.2024 SNC SNC 1 58 5
101 Kurt Klausen Nordhordland HK
118
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2024 DNC Dale Open 2 14 118
102 Nina Farsund Skjold HK
114
Dato Type Stevne Pl. Poeng
05.05.2024 DNC Jølster Cup 25 71
04.05.2024 DNC Jølster Open 34 43
103 Halvard Heggestad Hjørundfjord HK
113
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Mino Cup 15 113
104 Eldar Kyrkjebø Crazy Horse
104
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 31 104
105 Helge Mørk Nordhordland HK
99
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.06.2024 DNC Dale Cup 1 18 99
106 Jens Petter Håvik Mino HK
71
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.05.2024 DNC Mino Cup 25 71
107 Anders Koppang Stord HK
44
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 40 44
108 Kenneth Andreassen Crazy Horse
38
Dato Type Stevne Pl. Poeng
15.06.2024 NC NC 1 45 38
109 Tollef Årdal Skjold HK
32
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 44 32
110 Reidar Øvretveit Nordhordland HK
29
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 45 29
111 Kjell Kristian Dahl Stord HK
14
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 52 14
112 Målfrid Hjellbrekke Skjold HK
14
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 52 14
113 Gunnar Nesse Stord HK
6
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.07.2024 SNC SNC 3 57 6
28.05.2024 SNC SNC 1 63 0
114 Joakim Taraldsen Stord HK
2
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 60 2
115 Stein Sele Stord HK
0
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.05.2024 SNC SNC 1 62 0

NC Lag 2024 (Kun klasse 1)

Dei 4 beste poengsummane frå kvar klubb.

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Klubb Poeng
1 Nordhordland HK 9227
Arnfinn Austegard 2476
Roy Inge Johnsen 2395
Oddmund Dingen 2257
Reidar Nepstad 2099
2 Hobøl HK 7577
Frode Rønningen 2078
Tohnny Borge 2018
Per Dalheim 1838
Ragnar Arntzen 1643
3 Skjold HK 5787
Trygve Bolset 2133
Tom Årdal 1413
Signar Fauske 1376
Tormod Flatjord 865
4 Hjørundfjord HK 5579
Norleif Sunde 2088
Svein Sæbønes 1355
Harald Standal 1233
Arnstein Øye 903
5 Mino HK 4515
Stein Ove Stoddern 1997
Synnøve Fagerstrand 1157
Harald Fagerstrand 1095
Henrik Stokkenes 266
6 Øygarden IL 3678
Geir Olav Sebjørnsen 1093
Arild Hammer 943
Linn Moldeklev 840
Bjarne Aareskjold 802
7 Stord HK 2700
Dag Otto Koppang 722
Annar Westerheim 709
John Herman Sørheim 668
Rolf Ekre 601
8 Gloppen HK 1042
Morten Fløtre 422
Per Ove Fossheim 220
Finn Elvebakk 210
Kjell Aske 190
9 Folkestad og omegn HK 687
Torbjørn Bjørkedal 687
10 Grankasterne HK 511
Magne Riise 511
11 Ikkje i klubb 183
Tom Erik Hjellhaug 183
12 Crazy Horse 142
Eldar Kyrkjebø 104
Kenneth Andreassen 38