Norgescupen 2020

NC-singel:Dei 6 beste stevna for kvar utøvar er teljande, herav maks 3 NC-stevner.
NC-lag: Dei 4 beste poengsummane frå kvar klubb.

Singel Klasse 1

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Navn Klubb Poeng
1 Per Dalheim Vallset HK
1736
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 1 400
27.06.2020 NC NC3 1 400
13.09.2020 NC NC6 5 336
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 1 200
01.08.2020 DNC Østlands Cup 1 200
25.08.2020 DNC Hagen Cup 1 200
11.09.2020 DNC Mino Open 16 108
2 Oddmund Dingen Nordhordland HK
1708
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 2 380
27.06.2020 NC NC3 3 364
06.06.2020 NC NC1 3 364
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 1 200
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 1 200
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 1 200
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 1 200
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 1 200
30.08.2020 DNC Flatøy Open 1 200
3 Harald Fagerstrand Mino HK
1707
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 1 400
13.09.2020 NC NC6 2 380
06.06.2020 NC NC1 2 380
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 2 190
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 3 182
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 4 175
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 4 175
09.08.2020 DNC Jølster Open 10 138
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 10 138
4 Stein Ove Stoddern Mino HK
1680
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 1 400
12.09.2020 NC NC5 4 350
06.06.2020 NC NC1 4 350
09.08.2020 DNC Jølster Open 1 200
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 2 190
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 2 190
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 4 175
11.09.2020 DNC Mino Open 7 156
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 8 150
5 Signar Fauske Førde HK
1654
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 1 400
28.06.2020 NC NC4 5 336
12.09.2020 NC NC5 5 336
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 1 200
11.09.2020 DNC Mino Open 1 200
08.08.2020 DNC Jølster Cup 3 182
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 5 168
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 9 144
09.08.2020 DNC Jølster Open 9 144
6 Arnfinn Austegard Austblæsa HK
1630
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 3 364
13.09.2020 NC NC6 4 350
07.06.2020 NC NC2 5 336
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 1 200
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 2 190
08.08.2020 DNC Jølster Cup 2 190
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 2 190
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 3 182
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 3 182
7 Jim Ertesvåg Austblæsa HK
1630
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 3 364
28.06.2020 NC NC4 4 350
06.06.2020 NC NC1 5 336
08.08.2020 DNC Jølster Cup 1 200
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 2 190
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 2 190
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 3 182
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 6 162
30.08.2020 DNC Flatøy Open 8 150
8 Finn Stavenes Mino HK
1503
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 2 380
28.06.2020 NC NC4 6 324
27.06.2020 NC NC3 11 266
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 2 190
30.08.2020 DNC Flatøy Open 4 175
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 5 168
11.09.2020 DNC Mino Open 6 162
08.08.2020 DNC Jølster Cup 6 162
09.08.2020 DNC Jølster Open 8 150
9 Synnøve Fagerstrand Mino HK
1470
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 1 400
28.06.2020 NC NC4 11 266
12.09.2020 NC NC5 13 246
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 1 200
25.08.2020 DNC Hagen Cup 2 190
11.09.2020 DNC Mino Open 5 168
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 9 144
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 14 118
10 Trygve Bolset Skjold HK
1463
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 7 312
13.09.2020 NC NC6 7 312
28.06.2020 NC NC4 8 300
09.08.2020 DNC Jølster Open 3 182
30.08.2020 DNC Flatøy Open 3 182
08.08.2020 DNC Jølster Cup 4 175
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 6 162
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 7 156
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 8 150
11 Reidar Nepstad Nordhordland HK
1395
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 4 350
12.09.2020 NC NC5 8 300
13.09.2020 NC NC6 13 246
11.09.2020 DNC Mino Open 4 175
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 6 162
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 6 162
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 7 156
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 9 144
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 9 144
12 Ronny Stoddern Mino HK
1378
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 4 350
06.06.2020 NC NC1 6 324
13.09.2020 NC NC6 9 288
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 8 150
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 11 133
11.09.2020 DNC Mino Open 11 133
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 15 113
09.08.2020 DNC Jølster Open 16 108
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 17 103
13 Walter Fagerstrand Mino HK
1371
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 6 324
27.06.2020 NC NC3 9 288
12.09.2020 NC NC5 9 288
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 3 182
25.08.2020 DNC Hagen Cup 7 156
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 11 133
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 13 123
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 15 113
11.09.2020 DNC Mino Open 23 79
14 Geir Olav Sæbjørnsen Skjergard HK
1369
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 7 312
07.06.2020 NC NC2 7 312
13.09.2020 NC NC6 18 198
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 2 190
11.09.2020 DNC Mino Open 3 182
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 4 175
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 6 162
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 9 144
30.08.2020 DNC Flatøy Open 10 138
15 Tollef Årdal Skjold HK
1347
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 7 312
27.06.2020 NC NC3 12 256
06.06.2020 NC NC1 13 246
09.08.2020 DNC Jølster Open 2 190
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 4 175
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 5 168
30.08.2020 DNC Flatøy Open 7 156
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 7 156
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 13 123
16 Helge Flatøy Austblæsa HK
1255
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 9 288
06.06.2020 NC NC1 12 256
27.06.2020 NC NC3 14 236
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 4 175
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 7 156
08.08.2020 DNC Jølster Cup 9 144
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 11 133
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 16 108
09.08.2020 DNC Jølster Open 17 103
17 Sverre Dale Nordhordland HK
1185
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 10 276
12.09.2020 NC NC5 14 236
27.06.2020 NC NC3 21 174
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 4 175
30.08.2020 DNC Flatøy Open 5 168
09.08.2020 DNC Jølster Open 7 156
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 12 128
08.08.2020 DNC Jølster Cup 15 113
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 17 103
18 Tohnny Borge Hobøl HK
1179
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 8 300
06.06.2020 NC NC1 16 216
28.06.2020 NC NC4 23 158
25.08.2020 DNC Hagen Cup 4 175
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 5 168
01.08.2020 DNC Østlands Cup 6 162
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 12 128
19 Ragnar Fredriksen Hobøl HK
1175
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 10 276
13.09.2020 NC NC6 12 256
12.09.2020 NC NC5 23 158
01.08.2020 DNC Østlands Cup 2 190
25.08.2020 DNC Hagen Cup 3 182
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 15 113
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 17 103
20 Lars Arne Kolås Nordhordland HK
1128
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 14 236
06.06.2020 NC NC1 17 206
07.06.2020 NC NC2 17 206
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 5 168
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 6 162
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 8 150
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 8 150
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 11 133
30.08.2020 DNC Flatøy Open 15 113
21 Gunnar J D Bugge Mino HK
1104
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 13 246
12.09.2020 NC NC5 15 226
13.09.2020 NC NC6 22 166
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 3 182
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 7 156
11.09.2020 DNC Mino Open 12 128
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 12 128
22 Oddvar Turøy Førde HK
1098
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 2 380
28.06.2020 NC NC4 2 380
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 1 200
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 10 138
23 Morten Sakstad Nordhordland HK
1058
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 16 216
27.06.2020 NC NC3 18 198
28.06.2020 NC NC4 20 182
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 5 168
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 7 156
11.09.2020 DNC Mino Open 10 138
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 11 133
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 11 133
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 12 128
24 Rune Torsvik Skjergard HK
1046
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 13 246
12.09.2020 NC NC5 18 198
06.06.2020 NC NC1 23 158
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 6 162
11.09.2020 DNC Mino Open 9 144
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 10 138
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 11 133
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 11 133
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 12 128
25 Ernst Nesdal Hobøl HK
1026
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 3 364
12.09.2020 NC NC5 7 312
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 3 182
01.08.2020 DNC Østlands Cup 5 168
26 Audhild Sagosen Nordhordland HK
1017
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 15 226
12.09.2020 NC NC5 22 166
13.09.2020 NC NC6 30 110
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 4 175
30.08.2020 DNC Flatøy Open 6 162
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 8 150
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 10 138
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 12 128
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 14 118
27 Johannes Nedrebø Skjold HK
1004
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 11 266
13.09.2020 NC NC6 20 182
27.06.2020 NC NC3 20 182
08.08.2020 DNC Jølster Cup 11 133
09.08.2020 DNC Jølster Open 13 123
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 14 118
11.09.2020 DNC Mino Open 15 113
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 16 108
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 17 103
28 Ragnar Arntzen Hobøl HK
982
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 11 266
06.06.2020 NC NC1 22 166
28.06.2020 NC NC4 24 150
01.08.2020 DNC Østlands Cup 9 144
25.08.2020 DNC Hagen Cup 10 138
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 14 118
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 22 83
29 Kjell Evensen Vallset HK
972
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 3 364
06.06.2020 NC NC1 11 266
07.06.2020 NC NC2 18 198
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 9 144
30 Svein Olsen Hobøl HK
970
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 15 226
06.06.2020 NC NC1 21 174
01.08.2020 DNC Østlands Cup 4 175
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 7 156
25.08.2020 DNC Hagen Cup 9 144
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 19 95
31 Frode Rønningen Vallset HK
950
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 15 226
06.06.2020 NC NC1 18 198
27.06.2020 NC NC3 19 190
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 8 150
01.08.2020 DNC Østlands Cup 12 128
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 29 58
32 Nils J Juklestad Skjold HK
943
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 13 246
06.06.2020 NC NC1 19 190
27.06.2020 NC NC3 30 110
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 10 138
09.08.2020 DNC Jølster Open 12 128
08.08.2020 DNC Jølster Cup 13 123
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 14 118
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 18 99
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 23 79
33 Harald Glomnes Nordhordland HK
932
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 17 206
28.06.2020 NC NC4 31 104
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 5 168
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 7 156
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 7 156
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 13 123
30.08.2020 DNC Flatøy Open 13 123
34 Harald Standal Hjørundfjord HK
910
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 16 216
13.09.2020 NC NC6 23 158
06.06.2020 NC NC1 25 142
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 10 138
01.08.2020 DNC Østlands Cup 11 133
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 13 123
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 21 87
11.09.2020 DNC Mino Open 26 67
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 28 61
35 Else Rønningen Vallset HK
843
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 11 266
06.06.2020 NC NC1 24 150
01.08.2020 DNC Østlands Cup 8 150
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 9 144
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 11 133
36 Knut Nilsen Hobøl HK
810
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 24 150
12.09.2020 NC NC5 25 142
06.06.2020 NC NC1 26 134
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 11 133
25.08.2020 DNC Hagen Cup 11 133
01.08.2020 DNC Østlands Cup 14 118
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 18 99
37 Inge Byrkjeland Nordhordland HK
806
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 5 336
28.06.2020 NC NC4 9 288
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 3 182
38 Gro Dvergsdal Skjold HK
772
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 17 206
28.06.2020 NC NC4 19 190
27.06.2020 NC NC3 35 80
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 5 168
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 12 128
39 Steinar Tangen Hobøl HK
756
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 29 116
13.09.2020 NC NC6 31 104
07.06.2020 NC NC2 34 86
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 6 162
25.08.2020 DNC Hagen Cup 8 150
01.08.2020 DNC Østlands Cup 10 138
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 28 61
40 Halvard Måge Skjergard HK
728
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 30 110
07.06.2020 NC NC2 30 110
28.06.2020 NC NC4 41 54
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 9 144
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 13 123
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 13 123
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 14 118
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 20 91
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 26 67
41 Oddvar Slettemo Hobøl HK
725
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 31 104
12.09.2020 NC NC5 31 104
07.06.2020 NC NC2 32 98
25.08.2020 DNC Hagen Cup 5 168
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 12 128
01.08.2020 DNC Østlands Cup 13 123
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 25 71
42 Tormod Flatjord Skjold HK
721
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 18 198
27.06.2020 NC NC3 39 62
09.08.2020 DNC Jølster Open 14 118
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 16 108
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 17 103
08.08.2020 DNC Jølster Cup 18 99
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 19 95
43 Arvid Reigstad Nordhordland HK
679
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 12 128
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 13 123
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 14 118
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 14 118
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 15 113
30.08.2020 DNC Flatøy Open 23 79
44 Tom Furulund Hobøl HK
668
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 16 216
13.09.2020 NC NC6 29 116
12.09.2020 NC NC5 30 110
25.08.2020 DNC Hagen Cup 6 162
05.06.2020 DNC Spiralen cup/DM Østlandet 27 64
45 Ronald Stoddern Mino HK
668
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 21 174
12.09.2020 NC NC5 21 174
13.09.2020 NC NC6 34 86
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 16 108
11.09.2020 DNC Mino Open 25 71
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 30 55
46 Siv Øen Mino HK
665
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 24 150
06.06.2020 NC NC1 27 128
13.09.2020 NC NC6 32 98
09.08.2020 DNC Jølster Open 18 99
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 18 99
30.08.2020 DNC Flatøy Open 20 91
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 21 87
08.08.2020 DNC Jølster Cup 22 83
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 23 79
47 Kåre Måge Skjergard HK
663
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 32 98
28.06.2020 NC NC4 43 46
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 8 150
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 15 113
30.08.2020 DNC Flatøy Open 16 108
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 17 103
08.08.2020 DNC Jølster Cup 20 91
48 Arve Dahl Mino HK
648
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 24 150
13.09.2020 NC NC6 27 128
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 15 113
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 18 99
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 22 83
11.09.2020 DNC Mino Open 24 75
49 Henrik Stokkenes Mino HK
642
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 24 150
12.09.2020 NC NC5 29 116
09.08.2020 DNC Jølster Open 15 113
08.08.2020 DNC Jølster Cup 16 108
11.09.2020 DNC Mino Open 20 91
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 27 64
50 Gunnar Kvile Gloppen HK
583
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 16 216
28.06.2020 NC NC4 29 116
08.08.2020 DNC Jølster Cup 7 156
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 19 95
51 Therese G. Trondsen Skjergard HK
562
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 35 80
07.06.2020 NC NC2 36 74
12.09.2020 NC NC5 37 70
17.06.2020 DNC Rong cup, NH cupen 9. runde 15 113
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 16 108
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 16 108
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 23 79
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 25 71
30.08.2020 DNC Flatøy Open 27 64
52 John Roar Øien Mino HK
550
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 20 182
13.09.2020 NC NC6 21 174
11.09.2020 DNC Mino Open 18 99
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 19 95
53 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK
547
Dato Type Stevne Pl. Poeng
30.08.2020 DNC Flatøy Open 2 190
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 3 182
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 4 175
54 Marit Kristina Meland Skjold HK
501
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 34 86
12.09.2020 NC NC5 34 86
07.06.2020 NC NC2 35 80
09.08.2020 DNC Jølster Open 21 87
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 22 83
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 23 79
08.08.2020 DNC Jølster Cup 25 71
30.08.2020 DNC Flatøy Open 25 71
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 26 67
55 Kåre Trondsen Skjergard HK
500
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 28 122
12.09.2020 NC NC5 36 74
27.06.2020 NC NC3 46 34
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 13 123
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 22 83
11.09.2020 DNC Mino Open 27 64
56 Tom Årdal Skjold HK
474
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 6 162
09.08.2020 DNC Jølster Open 6 162
08.08.2020 DNC Jølster Cup 8 150
57 Anne-Kirsti Noste Mino HK
472
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 16 108
08.08.2020 DNC Jølster Cup 17 103
30.08.2020 DNC Flatøy Open 19 95
09.08.2020 DNC Jølster Open 20 91
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 24 75
58 Kjell Osland Austblæsa HK
453
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 44 42
28.06.2020 NC NC4 50 22
09.06.2020 DNC Dale Cup, NH cupen 8. runde 10 138
20.08.2020 DNC Dale Open, NH cupen 12. runde 10 138
07.05.2020 DNC Hordacup, NH cupen 4.runde 15 113
59 Per-Ivar Lomheim Spiralen HC
440
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 28 122
07.06.2020 NC NC2 29 116
27.06.2020 NC NC3 36 74
25.08.2020 DNC Hagen Cup 12 128
60 Klaus Solheim Gloppen HK
436
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 36 74
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 5 168
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 18 99
08.08.2020 DNC Jølster Cup 19 95
61 Siw Hege Noste Mino HK
422
Dato Type Stevne Pl. Poeng
13.09.2020 NC NC6 36 74
09.08.2020 DNC Jølster Open 19 95
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 19 95
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 22 83
08.08.2020 DNC Jølster Cup 24 75
62 Rune Felde Hobøl HK
372
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 2 190
01.08.2020 DNC Østlands Cup 3 182
63 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK
354
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.06.2020 NC NC2 25 142
28.06.2020 NC NC4 38 66
27.06.2020 NC NC3 45 38
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 16 108
64 Ronny Dalheim Vallset HK
348
Dato Type Stevne Pl. Poeng
06.06.2020 NC NC1 20 182
07.06.2020 NC NC2 22 166
65 Kari Johnsrud Vallset HK
331
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 4 175
01.08.2020 DNC Østlands Cup 7 156
66 Leif Heggheim Gloppen HK
275
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 15 113
08.08.2020 DNC Jølster Cup 21 87
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 24 75
67 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK
272
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 26 134
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 10 138
68 Ragnar Felde Hobøl HK
236
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.08.2020 DNC Hobøl Cup 13 123
01.08.2020 DNC Østlands Cup 15 113
69 Morten Fløtre Gloppen HK
213
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 43 46
28.06.2020 NC NC4 47 30
08.08.2020 DNC Jølster Cup 23 79
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 29 58
70 May Kristin Seljenes Mino HK
189
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 38 66
13.09.2020 NC NC6 39 62
11.09.2020 DNC Mino Open 28 61
71 Henrik Flatøy Austblæsa HK
162
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 21 87
30.08.2020 DNC Flatøy Open 24 75
72 Magne Frøystad Skjold HK
156
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 7 156
73 Rolf Ekre Stord HK
144
Dato Type Stevne Pl. Poeng
30.08.2020 DNC Flatøy Open 9 144
74 Dag Otto Koppang Stord HK
128
Dato Type Stevne Pl. Poeng
30.08.2020 DNC Flatøy Open 12 128
75 Kjell Standal Hjørundfjord HK
128
Dato Type Stevne Pl. Poeng
12.09.2020 NC NC5 27 128
76 Oddmund Berg Hobøl HK
123
Dato Type Stevne Pl. Poeng
25.08.2020 DNC Hagen Cup 13 123
77 Annar Westerheim Stord HK
118
Dato Type Stevne Pl. Poeng
30.08.2020 DNC Flatøy Open 14 118
78 Kjell Aske Gloppen HK
118
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 14 118
79 Alfhild Standal Hjørundfjord HK
99
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 49 24
24.05.2020 DNC Mino Cup/DM singel N.V. 24 75
80 Helge Mørk Austblæsa HK
91
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.08.2020 DNC Flatøy Cup 20 91
81 Ola Flo Hjørundfjord HK
91
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 20 91
82 Linda G Stavset Hjørundfjord HK
71
Dato Type Stevne Pl. Poeng
29.07.2020 DNC Ope Skjoldmesterskap 25 71
83 Per Ove Fossheim Gloppen HK
71
Dato Type Stevne Pl. Poeng
07.07.2020 DNC Ope Gloppen mesterskap 25 71
84 Stein Langlo Skura HK
68
Dato Type Stevne Pl. Poeng
28.06.2020 NC NC4 44 42
27.06.2020 NC NC3 48 26
85 Kåre Stuen Storfjord HK
22
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.06.2020 NC NC3 50 22

Lag (Kun klasse 1)

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Klubb Poeng
1 Mino HK 6360
Harald Fagerstrand 1707
Stein Ove Stoddern 1680
Finn Stavenes 1503
Synnøve Fagerstrand 1470
2 Nordhordland HK 5416
Oddmund Dingen 1708
Reidar Nepstad 1395
Sverre Dale 1185
Lars Arne Kolås 1128
3 Austblæsa HK 4968
Arnfinn Austegard 1630
Jim Ertesvåg 1630
Helge Flatøy 1255
Kjell Osland 453
4 Skjold HK 4757
Trygve Bolset 1463
Tollef Årdal 1347
Johannes Nedrebø 1004
Nils J Juklestad 943
5 Vallset HK 4501
Per Dalheim 1736
Kjell Evensen 972
Frode Rønningen 950
Else Rønningen 843
6 Hobøl HK 4362
Tohnny Borge 1179
Ragnar Fredriksen 1175
Ernst Nesdal 1026
Ragnar Arntzen 982
7 Skjergard HK 3806
Geir Olav Sæbjørnsen 1369
Rune Torsvik 1046
Halvard Måge 728
Kåre Måge 663
8 Førde HK 2752
Signar Fauske 1654
Oddvar Turøy 1098
9 Gloppen HK 1507
Gunnar Kvile 583
Klaus Solheim 436
Leif Heggheim 275
Morten Fløtre 213
10 Hjørundfjord HK 1409
Harald Standal 910
Kai Helge Urke 272
Kjell Standal 128
Alfhild Standal 99
11 Spiralen HC 440
Per-Ivar Lomheim 440
12 Stord HK 390
Rolf Ekre 144
Dag Otto Koppang 128
Annar Westerheim 118
13 Skura HK 68
Stein Langlo 68
14 Storfjord HK 22
Kåre Stuen 22