Kjell Karlsen
Nordhordland HK


Antall deltakelser: 5

Rekord Kongelag: 68

Rekord Minimatch: 72

Rekord Halvmatch: 173

Rekord Heilmatch: 307

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 9 61 (0) 72 (1) 173 (3) 307 (5)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
17.09.2023 - NH cup 15.runde-X kast halvm. Klubbstevne Singel Nordhordland HK 17 B 173 (3)
29.08.2023 - NH cup 14.runde Klubbstevne Singel Nordhordland HK 21 B 68 (0)
19.08.2023 - Øygarden open DNC Singel Nordhordland HK 2 *
28.06.2023 - SNC-3 SNC Singel Nordhordland HK 1 * 307 (5)
22.05.2023 - SNC-2 SNC Singel Nordhordland HK 3 * 54 (1) 72 (1)
Snitt: 9 61 (0) 72 (1) 173 (3) 307 (5)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch