Henning Svalheim
Skjold HK


Antall deltakelser: 5

Rekord Kongelag: 67

Rekord Minimatch: 76

Rekord Halvmatch: 131

Rekord Heilmatch: 302

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 14 67 (1) 76 (0) 131 (6) 302 (6)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
28.06.2023 - SNC-3 SNC Singel Skjold HK 52 302 (6)
10.05.2023 - Skjold treningsstemne 10. mai Klubbstevne Singel Skjold HK 1 * 76 (0)
21.09.2022 - Trenings-halvmatch Skjold HK Klubbstevne Singel Skjold HK 9 B 131 (6)
24.08.2022 - Trenings-kongelag Skjold HK Klubbstevne Singel Skjold HK 9 B 67 (1)
10.08.2022 - Skjold Open - DNC DNC Singel Skjold HK 1 *
Snitt: 14 67 (1) 76 (0) 131 (6) 302 (6)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch