Sorter på: Navn | Klubb | Kjønn
side 8 av 9

Kjell Standal
Hjørundfjord HK

Maria Standal
Hjørundfjord HK

Stein-Ove Standal
Hjørundfjord HK

Linda G Stavset
Hjørundfjord HK

Svenn Vidar Stegen
Nordhordland HK

Vidar Stokke
Hjørundfjord HK

John Strandenes
Nordhordland HK

Kåre Stuen
Storfjord HK

Vegard Stuen
Hjørundfjord HK

Nina Stennes Sunde
Hjørundfjord HK

Norleif Sunde
Hjørundfjord HK

Miriam Svalheim
Skjold HK

Øyvind Taklo
Hjørundfjord HK

Kjetil Tangen
Hobøl HK

Mette Tangen
Hobøl HK

Steinar Tangen
Hobøl HK

side 8 av 9