Mikael Stoddern
Mino HK


Antall deltakelser: 2

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
25.06.2021 - NM Hesteskogolf NM Hesteskogolf Mino HK 3
31.05.2019 - NM Hesteskogolf NM Hesteskogolf Mino HK 4
Snitt: 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch