Geir Andre Gilbu
Ikkje i klubb


Antall deltakelser: 1

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch: 69

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 69 (2)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
28.06.2023 - SNC-3 SNC Singel Ikkje i klubb 10 * 69 (2)
Snitt: 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 69 (2)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch