Pacome Baudonnel
Ikkje i klubb


Antall deltakelser: 1

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch: 173

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 8 0 (0) 0 (0) 0 (0) 173 (3)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
28.06.2023 - SNC-3 SNC Singel Ikkje i klubb 8 * 173 (3)
Snitt: 8 0 (0) 0 (0) 0 (0) 173 (3)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch