Boris Dautovic
Mino HK


Antall deltakelser: 1

Rekord Kongelag: 53

Rekord Minimatch: 71

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 4 53 (0) 71 (1) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
22.05.2023 - SNC-2 SNC Singel Mino HK 4 * 53 (0) 71 (1)
Snitt: 4 53 (0) 71 (1) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch