Robin Melheim
Mino HK


Antall deltakelser: 3

Rekord Kongelag: 30

Rekord Minimatch: 44

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 24 30 (0) 44 (4) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
16.08.2023 - Ope Skjoldmesterskap DNC Singel Mino HK 2 *
22.05.2023 - SNC-2 SNC Singel Mino HK 59 30 (0) 44 (4)
20.05.2022 - NM Hesteskogolf NM Hesteskogolf Mino HK 11
Snitt: 24 30 (0) 44 (4) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch