Jonny Vedvik
Mino HK


Antall deltakelser: 2

Rekord Kongelag: 30

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 5 29 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
29.09.2021 - Mino kongelag Klubbstevne Singel Mino HK 5 30 (0)
16.09.2021 - Kongelag-Mino Klubbstevne Singel Mino HK 5 28 (0)
Snitt: 5 29 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch