Margrethe Lote
Mino HK


Antall deltakelser: 1

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
25.06.2021 - NM Hesteskogolf NM Hesteskogolf Mino HK 5
Snitt: 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch