Emma Førde
Skjold HK


Antall deltakelser: 1

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
07.08.2020 - NM Hesteskogolf NM Hesteskogolf Skjold HK 2
Snitt: 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch