Per-Ove Bjørke
Hjørundfjord HK


Antall deltakelser: 7

Rekord Kongelag: 70

Rekord Minimatch: 69

Rekord Halvmatch: 99

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

ResultaterAntall ringer i parantes (fra 2017)
Snitt: 20 56 (1) 56 (1) 99 (2) 0 (0)
Stevne Stevnetype Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
22.05.2023 - SNC-2 SNC Singel Hjørundfjord HK 56 52 (3) 58 (1)
25.04.2023 - SNC-1 SNC Singel Hjørundfjord HK 41 50 (0) 42 (0)
20.09.2022 - Trening-X kast minimatch Hjørundfjord HK Klubbstevne Singel Hjørundfjord HK 10 69 (1)
06.09.2022 - Trening-X kast halvm Hjørundfjord HK Klubbstevne Singel Hjørundfjord HK 11 99 (2)
23.08.2022 - Trening-kongelag Hjørundfjord HK Klubbstevne Singel Hjørundfjord HK 9 53 (1)
02.07.2022 - Hjørundfjord Cup - DNC DNC Singel Hjørundfjord HK 2 *
23.06.2021 - Klubbmesterskap kongelag Klubbmesterskap Singel Hjørundfjord HK 11 70 (1)
Snitt: 20 56 (1) 56 (1) 99 (2) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch