Øystein Bergsrøm - Ikkje i klubb


Antall deltakelser: 2

Rekord Kongelag:

Rekord Minimatch:

Rekord Halvmatch:

Rekord Heilmatch:

Tidligere klubber

Storfjord HK

ResultaterAntall ringer i parantes
Snitt: 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stevne Klubb Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch
07.07.2012 - Førde Cup Storfjord HK 10 B
01.05.2011 - Jølstercup Storfjord HK 2 *
Snitt: 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pl. Kongelag Minimatch Halvmatch Heilmatch